Juridische advies & diensten voor vaste prijzen

Omni Legal & Creative Concepts hanteert de volgende prijzen:

Normaal uurtarief juridisch advies 150,- euro per uur

Legal scan, waarbij al Uw contracten onder de loep worden vanaf 250,- euro

Vaste prijs opstellen overeenkomst  150,- euro (hoger indien gecompliceerd of als het om een samengestelde overeenkomst gaat: wordt van te voren aangegeven).

 

Brieven:

Juridische brieven 150,-/350,-

Andere brieven 100,-/200,-

Incasso’s (15 %) van hoofdsom in rekening te brengen bij schuldenaar. Indien de schuldenaar de incassokosten betaalt, betaalt de opdrachtgever dus niets.

Eerste bespreking gratis bij Omni (in Amsterdam)/bij cliënt + per kilometer 3,50 euro.

Bespreking (inclusief voorbereiden) 135,- euro bij Omn/ in Amsterdam/bij cliënt + per kilometer 3,50 euro.

Zitting 500,- euro in Amsterdam

Dagvaarding 250,-  euro (vier bladzijden, daarboven 135,- euro per bladzijde (times new roman 12,-1,5 regelafstand).

Conclusie (antwoord, repliek of dupliek) 200,- euro (vier bladzijden) daarboven 135,- euro per bladzijde. (times new roman 12-1,5 regel afstand, standaard layout)

Merk depot/registratie vanaf 750,- euro

De prijzen voor de eerste versie.

Prijzen voor overeenkomsten met eenledig doel (ligt anders bij bijvoorbeeld verkoop- en huur overeenkomst).